Brocante.be biedt u de mogelijkheid om gratis uw brocante en antieke stukken online te plaatsen en te verkopen. Om van deze gratis dienst te kunnen gebruik maken dient men vier voorwaarden te respecteren :
  • De verkoper is verplicht om een duidelijke foto door te sturen, die alle aspecten van het product op een ondubbelzinnige manier weergeven. Schuine foto’s of foto’s met teksten kunnen niet aanvaard worden.
  • Het te verkopen stuk moet te bezichtigen zijn in België.
  • Er moet steeds een realistische verkoopprijs vermeld worden. Er wordt immers een inspanning gevraagd van de potentiële koper dat hij of zij het stuk kan bekijken en eventueel ophalen bij de verkoper. ‘Prijs overeen te komen’ kan niet aanvaard worden.
  • Nieuwe stukken mogen niet op deze site worden aangeboden. Het stuk dient 25 jaar oud zijn. Uitzonderingen zijn hierop echter mogelijk mits een duidelijk vermelding in de beschrijving dat het nieuw is en vooral dat het stuk bovendien past in de sfeer van brocante.be .
Mocht blijken dat men één van bovenvermelde voorwaarden niet respecteert of dat de advertentie indruist tegen de filosofie van de website, kan Brocante.be de verkoper andere advertenties in de toekomst weigeren, alsook de bestaande advertentie verwijderen, dit zonder enig verhaal of argumentatie.
Brocante.be is steeds gemachtigd om hierover te oordelen. Eens de advertentie aanvaard is, wordt deze gepubliceerd gedurende minimum 15 dagen.
Brocante.be besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid, de actualiteit en de relevantie van de gegevens opgenomen in haar website.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
Brocante.be is enkel een informatiedrager die de communicatie tussen verkoper en potentiële koper dient te vergemakkelijken en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.
Alle informatie is bovendien onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Brocante.be staat ten alle tijde open voor suggesties en verbeteringen van de informatie en toepassingen op deze site.
 
Ik ben op de hoogte van bovenvermelde voorwaarden en ga hiermee akkoord.
   Dit hokje als teken van akkoord aanvinken, a.u.b.
 
 
 
©2002 Unety bvba